هنوز هم به فکر شروع برنامه‌ی افیلیت مارکتینگ (بازاریابی پورسانتی) خودتان هستید؟ هنوز نمی‌دانید این تصمیم جدید چه مزیت‌هایی دارد؟ تردید نکنید و این مقاله را بخوانید تا بفهمید چرا نباید حتی یک دقیقه دیگر نیز صبر کنید.

در هر حال امتحان کردنش ضرری ندارد!