کسب و کارهای کوچک مدت زمان زیادی را صرف امور مالی خود می کنند. در حالی که این کار اولویت محسوب نمی شود. برای حفظ حیات کسب و کار شما بسیار ضروری است که بدانید پول خود را باید دقیقا چه جاهایی هزینه کنید. آیا بیش از درآمدتان هزینه می کنید؟ باید به این اطلاعات تسلط کافی داشته باشید.

به همین دلیل است که داشتن سه سند مالی زیر برای شما ضروری است. این اسناد می توانند به شما کمک کنند بفهمید که آیا دارید بیش از حد پول خرج می کنید و چگونه می توانید جلوی آن را بگیرید.